Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej – którą opcję wybrać? (2023)

Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej to dwa różne rozwiązania pozwalające na formalne zaprzestanie prowadzenia firmy. Sprawdź, czym się one różnią i kiedy lepiej się zdecydować na zawieszenie działalności, a kiedy na zamknięcie.

Na zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej decydują się najczęściej osoby, których biznes nie przynosi oczekiwanych zysków lub jest wręcz źródłem problemów finansowych. W takiej sytuacji zamiast sięgać po kolejny kredyt dla firmy i ratować na siłę upadający biznes, czasami warto po prostu zrobić sobie przerwę w jego prowadzeniu lub podjąć decyzję o jego definitywnym zamknięciu. Co jednak będzie lepsze –zamknięcie czy zawieszenie działalności?

Zawiesić czy zamknąć działalność? Czym się różni zawieszenie działalności od zamknięcia?

Bez względu na powód decyzji o zaprzestaniu prowadzenia biznesunależy dobrze przemyśleć, jak ten fakt zgłosić do CEIDG, czyli czy lepiej zawiesić, czy zamknąć działalność. Różnica między zawieszeniem a zamknięciem działalności jest bowiem taka, że zawieszoną działalność można dość łatwo wznowić, natomiast po jej zamknięciu powrót do prowadzenia biznesu będzie możliwy wyłącznie poprzez ponowne zarejestrowanie firmy.

Przy podejmowaniu decyzji, czy lepsze będzie zawieszenie, czy zamknięcie działalnościnależy też wziąć pod uwagę konsekwencje formalne i finansowe. Zawieszenie działalności powoduje bowiem m.in.: konieczność prowadzenia rozliczeń księgowych w okresie zawieszenia (np. książki przychodów i rozchodów), natomiast po jej zamknięciu nie trzeba się już tym martwić. W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba też wyrejestrowywać kasy fiskalnej, co jest konieczne w przypadku likwidacji firmy.

Zobacz też:Co to jest działalność nierejestrowana? Poznaj ułatwienie dla swojej małej firmy

Warto też mieć świadomość, że w trakcie zawieszenia działalności nie można co prawda osiągać z jej tytułu żadnych dochodów, jednak można zabezpieczać źródła przychodów i rozliczać poniesione z tego tytułu koszty (np. wynajmu lokaluczy rat leasingowych). Nie jest to już możliwe po zamknięciu firmy.

W okresie zawieszenia można także przyjmować powstałe wcześniej należności od klientów, zbywać środki trwałeczy nawet uzyskiwać dochody z czynności sprzed zawieszenia, a zatem np. z lokatyzałożonej w trakcie prowadzenia firmy.

(Video) Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Na pytanie, czy lepiej zamknąć, czy zawiesić działalność gospodarczątrudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Oba rozwiązania dają bowiem przedsiębiorcy możliwość zatrudnienia się na etacie, a nawet skorzystanie z zasiłku dla bezrobotnych.

Z pewnością jednak zawieszenie działalności jest łatwiejsze i warto je rozważyć w szczególności, gdy istnieją realne szanse na jej wznowienie w przyszłości i osiąganie z tego tytułu dochodów. W przypadku gdy nie ma na to widoków, lepiej podjąć decyzję o zamknięciu firmy.

Należy też pamiętać, że zawiesić działalność mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Mogą to jednak zrobić, jeśli pracują dla nich osoby na podstawie umów zlecenia lub o dzieło.

Po jakim czasie można zawiesić i zamknąć działalność gospodarczą?

Obowiązujące przepisy nie mówią nic na temat tego, po jakim czasie możliwe jest zawieszenie działalności. Można zatem zrobić to w dowolnym momencie. Wskazują jednak, po jakim czasie można zamknąć działalność gospodarczą – otóż należy to zrobić w ciągu 7 dni od faktycznego zaprzestania prowadzenia firmy.

Warto jednak pamiętać, że zamknąć firmę można tylko raz, natomiast zawiesić działalność można wielokrotnie i to na dowolny okres – byle nie był krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia działalności można określić z góry lub zdecydować się na bezterminową przerwę w prowadzeniu firmy. Bezterminowe zawieszenie działalności jest możliwe dopiero od 30 kwietnia 2018 roku – wcześniej można było zawiesić firmę na okres maksymalnie 24 miesięcy.

Po jakim czasie zawieszenia działalności można ją zlikwidować?

Wielu przedsiębiorców decyduje się zawiesić działalność firmy, ponieważ żywi nadzieję na jej wznowienie w przyszłości. W trakcie przerwy w prowadzeniu biznesu takie plany mogą jednak ulec zmianie, przez co pojawia się pytanie, czy możliwe jest definitywne zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej.

Zamknięcie działalności po zawieszeniu, jak również w trakcie zawieszenia jest jak najbardziej możliwe.

W obu przypadkach firmę można zlikwidować tak naprawdę w dowolnym momencie.

(Video) Kurs z KPiR (odc. 3) - Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej w trakcie zawieszenia

Na zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej można zdecydować się w każdym momencie trwania okresu zawieszenia. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do CEIDG. Należy jednak pamiętać, że likwidacja zawieszonej działalności będzie wymagała dopełnienia dokładnie tych samych obowiązków, jak likwidacja czynnej firmy, a więc przede wszystkim sporządzenia spisu z natury dla celów PIT i VAT oraz wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Zamknięcie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia

Zamknięcie działalności gospodarczej po zawieszeniu będzie oznaczało likwidację czynnej firmy. W takiej sytuacji będą zatem przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o zamknięciu firmy po wznowieniu działalności, do którego może dojść np. po upływie określonego przez nich wcześniej okresu zawieszenia.

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej po zawieszeniu wymaga złożenia do CEIDG stosownego wniosku. Co ważne, powinien od trafić do ewidencji w ciągu 7 dni od faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy zawieszona działalność sama się zamyka?

Na pytanie, czy zawieszona działalność sama się zamyka, odpowiedź brzmi: nie. Co prawdado 2018 roku obowiązywały przepisy, według których zawieszona działalność była zamykana w ewidencji automatycznie po 24 miesiącach, jeśli przedsiębiorca nie złożył wniosku o jej wznowienie. Dzisiaj jest jednak inaczej – bez względu na okres zawieszenia firma nie zostanie wykreślona automatycznie z rejestru. Będzie to możliwe wyłącznie po złożeniu przez niego stosownego wniosku.

Jak zamknąć działalność gospodarczą po zawieszeniu? Czy można zrobić to przez Internet?

Przejdźmy teraz do spraw technicznych, czyli jak zamknąć zawieszoną działalność. W tym celu należy złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek na formularzu CEIDG-1. Jest to uniwersalny formularz,za pomocą którego zakładamy firmę, zawiesimyją lub zlikwidujemy, a także wznowimydziałalność.

(Video) Zawieszenie działalności gospodarczej i umowa o pracę z kontrahentem

Ważne jest zatem, by zaznaczyć w nim właściwy kwadracik określający rodzaj wniosku – w tym przypadku będzie to opcja nr 5, czyli wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Poza tym w formularzu wystarczy uzupełnić rubryki dotyczące:

  • danych wnioskodawcy (sekcja 2),
  • danych firmy (sekcja 5),
  • ubezpieczenia społecznego (sekcja 9),
  • informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (sekcja 13) – trzeba tutaj wskazać ostatni dzień prowadzenia firmy,
  • urzędu skarbowego (sekcja 14).

Wniosek o zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo elektronicznie przez internet. Najprostsze jest zamknięcie działalności gospodarczej online. W tym celu bowiem wystarczy wejść na stronę Biznes.gov.pl, wybrać sekcję „Zmień dane firmy" i zalogować się do serwisu za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, a następnie wypełnić wspomniany wyżej formularz. Faktyczne wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru powinno nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku.

Warto pamiętać, że informacja o zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej po zawieszeniu jest automatycznie przekazywana z CEIDG do ZUS, urzędu skarbowego, a także GUS prowadzącego rejestr REGON.

Zawieszenie i zamknięcie działalności a ZUS

Zarówno zawieszenie działalności, jak i jej zamknięcie powoduje, że przedsiębiorca przestaje być automatycznie objęty ubezpieczeniem i nie musi już opłacać składek. Faktu zawieszenia lub zamknięcia firmy nie trzeba zgłaszać do ZUS, jednak w przypadku likwidacji działalności konieczne jest samodzielne wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników oraz członków rodziny (należy to zrobić w ciągu 7 dni od daty zamknięcia działalności).

Warto też pamiętać, że w przypadku zamknięcia czynnej firmy przez kolejne 30 dni będzie można jeszcze korzystać z bezpłatnych usług medycznych, bo właśnie tyle czasu będzie obowiązywało ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie to jednak możliwe wskutek zamknięcia zawieszonej działalności gospodarczej, ponieważ w okresie zawieszenia nie płaci się składek.

Zamknięcie działalności gospodarczej a kredyt firmowy

Zamknięcie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku spłaty zobowiązań i dotyczy to także zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu firmowego. Pozostałe do spłaty raty należy więc uregulować. Pomóc w tym może sprzedaż majątku firmy np. maszynczy samochodów.

Jeśli nie jest to możliwe, a raty są zbyt wysokie, warto udać się do banku i poinformować o zamknięciu firmy oraz poprosić o zmianę warunków spłaty zobowiązania. W takiej sytuacji banki najczęściej proponują kredyt konsolidacyjny, którym spłacane jest poprzednie zobowiązanie. Nowy kredyt jest już udzielony osobie fizycznej, a nie firmie i ma odpowiednio wydłużony okres spłaty, dzięki czemu kredytobiorca może regulować znacznie niższe raty niż dotychczas.

(Video) Podstawowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie są i ile wynoszą?

Gewerbe – jak zamknąć?

Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej wielu Polaków decyduje się założyć firmę za granicą i najczęściej robią to w Niemczech, czyli kraju, z którym mamy największe obroty handlowe. Niemiecka jednoosobowa działalność gospodarcza nazywa się Gewerbe. Warto więc przy okazji wyjaśnić, jak zamknąć Gewerbe.

Należy to zrobić w tym samym urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeamt), w którym zakładało się firmę –poprzez złożenie wniosku o jej zamknięcie na formularzu Gewerbe – Abmeldung oraz uiszczenie opłaty w wysokości około 25-30 euro.

A jak zamknąć Gewerbe, będąc w Polsce? Można to zrobić korespondencyjnie,wysyłając wypełniony formularz pocztą na adres odpowiedniego urzędu. Warto pamiętać, że Gewerbeamt powiadomi automatycznie o likwidacji firmy jedynie urząd skarbowy, natomiast przedsiębiorca powinien samodzielnie poinformować o tym fakcie izbę rzemieślniczą oraz kasę chorych.

Warto przeczytać!Wsparcie w starcie, czyli pożyczka na pierwszy biznes. Na co możemy przeznaczyć pieniądze?

Jak wznowić zawieszoną działalność?

Jak już wiemy, zawieszoną działalność można w każdym momencie wznowić, nie czekając aż upłynie okres jej zawieszenia (o ile był wskazany we wniosku o zawieszenie). Jak wznowić zawieszoną działalność? W tym celu należy złożyć do CEIDG wniosek o wznowienie działalności na formularzu CEIDG-1. Również w tym przypadku można to zrobić osobiście w urzędzie lub online.

Warto pamiętać, by w formularzu zaznaczyć dzień wznowienia działalności, który nie musi się pokrywać z dniem złożenia wniosku. Należy też dokonać ewentualnych innych zmian w ewidencji, jeśli jest to konieczne, np. dotyczących zmiany adresuczy też PKD.

Zamknięcie a zawieszenie działalności gospodarczej – podsumowanie

Z formalnego punktu widzenia zawieszenie działalności a jej zamknięcie niewiele się różnią. Obie formy zaprzestania prowadzenia biznesu wymagają bowiem jedynie złożenia odpowiedniego wniosku do CEIDG. Różne są jednak skutki zawieszenia i zamknięcia działalności gospodarczej, ponieważ w pierwszym przypadku firmę można szybko reaktywować, natomiast w drugim ponowne otwarcie biznesu będzie wymagało założenia tak naprawdę od początku nowej firmy.

(Video) Formy opodatkowania w działalności gospodarczej. Porównanie

Warto zatem dobrze się zastanowić, czy zawiesić, czy zamknąć działalność. Wielu przedsiębiorców decyduje się najpierw na zawieszenie firmy, ponieważ dzięki nowym przepisom można to zrobić nawet bez określania terminu wznowienia działalności. W każdej chwili można też zamknąć zawieszoną działalność, a zatem podjąć ostateczną decyzję dopiero po dokładnym przemyśleniu sprawy.

FAQs

Czy muszę zamknąć konto firmowe przy zawieszonej działalności? ›

Czy zawieszenie działalności pozwala klientowi na „uśpienie” firmowego rachunku? – Nie ma możliwości czasowego „zawieszenia” konta firmowego. Taki klient może zamknąć rachunek lub dalej go utrzymywać na dotychczasowych warunkach – informuje nas Katarzyna Ewert-Gandzel, z biura prasowego PKO BP.

Kiedy najlepiej zamknąć działalność gospodarczą? ›

O zamknięciu firmy najlepiej zdecydować, jeśli nie widzisz możliwości zarabiania na dotychczasowej działalności. Zamknięcie warto też rozważyć, jeśli chcesz skorzystać z zasiłków w Urzędzie Pracy czy OPS albo zwyczajnie wtedy, gdy stwierdzisz, że bycie przedsiębiorcą nie jest dla ciebie.

W jakim dniu miesiąca najlepiej zawiesić działalność? ›

Otóż najlepiej zrobić to z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Jak najlepiej zamknąć działalność gospodarczą? ›

Jeśli chcesz zamknąć firmę jednoosobową, w terminie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności musisz złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o jej wykreślenie. Możesz to zrobić: on-line: na stronie Biznes.gov.pl.

Co lepiej zawiesić działalność czy zamknąć? ›

Z pewnością jednak zawieszenie działalności jest łatwiejsze i warto je rozważyć w szczególności, gdy istnieją realne szanse na jej wznowienie w przyszłości i osiąganie z tego tytułu dochodów. W przypadku gdy nie ma na to widoków, lepiej podjąć decyzję o zamknięciu firmy.

Po jakim czasie zawieszona działalność zostaje zamknięta? ›

Maksymalny czas zawieszenia działalności to 24 miesiące, dlatego jeżeli po upływie tego terminu przedsiębiorca nie złoży takiego wniosku, to zostanie z urzędu wykreślony z ewidencji przedsiębiorców.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej? ›

Przedsiębiorca w praktyce traci możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej i uzyskiwania z niej przychodu. Zawieszenie działalności gospodarczej CEIDG sprawia, że w tym czasie nie można ewidencjonować nowych kosztów uzyskania przychodu oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych już środków trwałych.

Czy warto zawiesić działalność gospodarczą? ›

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT.

Co się dzieje po 24 miesiącach zawieszenia działalności? ›

Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy, a informacja o wznowieniu zostanie zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców.

Czego nie można robić podczas zawieszenia działalności? ›

Zacznijmy od tego, czego nie można. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów.

Kiedy zamknąć działalność żeby nie płacić ZUS? ›

Od następnego dnia po zakończeniu prowadzenia firmy przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, podając w nim jako datę wyrejestrowania dzień, od kiedy - w związku z likwidacją działalności - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS.

Co zrobić żeby nie płacić ZUS? ›

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

Jakie są koszty zamknięcia działalności gospodarczej? ›

Likwidacja działalności w urzędzie to nie wszystkie obowiązki przedsiębiorcy. Musisz jeszcze dokonać rozliczenia podatkowego i majątkowego prowadzonej firmy. Same koszty zakończenia działalności są zerowe, ale może okazać się konieczne poniesienie kosztów związanych z rozliczeniem majątku firmy.

Jak zlikwidować firmę żeby nie płacić VAT od remanentu? ›

Przedsiębiorca planujący zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej może uchronić się więc przed opłacaniem podatku VAT od remanentu likwidacyjnego. Taką możliwość daje decyzja o wniesieniu aportem całego przedsiębiorstwa do spółki, pod warunkiem, że zbycie nastąpi przed likwidacją działalności.

Ile firm się zamyka 2022? ›

zamknęło się 82,9 tys. firm – czyli wzrost rok do roku wyniósł 25,8%. Jeszcze bardziej, bo o 39,4%, wzrosła liczba zawieszeń działalności gospodarczej. W pierwszym i drugim kwartale 2022 roku na zawieszenie zdecydowało się 161,1 tys.

Czy zawieszona działalność wlicza się do stażu pracy? ›

Staż pracy – czy własna działalność gospodarcza się do niego wlicza? Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy.

Czy w czasie zawieszenia działalności można pracować? ›

Przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przewidują żadnych szczególnych przeszkód, aby po zawieszeniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawrzeć umowę o pracę (jako osoba fizyczna) w innym przedsiębiorstwie.

Czy przy zawieszeniu działalności trzeba wyrejestrować się z VAT? ›

Należy pamiętać, że podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT.

Ile razy można zawiesić działalność gospodarczą? ›

Działalność zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić wiele razy na dowolnie długi czas (określony lub nieokreślony), jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), możesz ją zawiesić maksymalnie cztery razy, łącznie na 24 miesiące.

Czy przy zawieszeniu działalności płaci się składkę zdrowotną? ›

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie opłaca składek zdrowotnych za pełne miesiące, w których działalność została zawieszona. Oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej chociażby przez 1 dzień danego miesiąca, obliguje płatnika do uiszczenia składki zdrowotnej w pełnej wysokości.

Jak długo firma może być zawieszona? ›

Okres zawieszenia działalności

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Czy po zamknięciu działalności należy się zasiłek? ›

Zasiłek dla bezrobotnych dla osoby która zawiesiła działalność gospodarczą Możliwość skorzystania z prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która złożyła wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął.

Ile wcześniej trzeba zgłosić zawieszenie działalności? ›

Działalność gospodarczą można zawiesić na dowolny okres (również bezterminowo), ale nie krótszy niż 30 dni. Jeśli przedsiębiorca wskaże we wniosku CEIDG-1 okres krótszy niż 30 dni, to wtedy zawieszenie nie będzie skuteczne.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym przy zawieszeniu działalności? ›

Płatnik składek ubezpieczeniu nie podlega od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym działalność zostanie wznowiona. Zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak zawiesić działalność żeby nie płacić ZUS? ›

Dla przedsiębiorcy najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności gospodarczej w pierwszym dniu miesiąca. Wtedy nie płaci zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Jaka kara za prowadzenie działalności w czasie zawieszenia? ›

Przedsiębiorcy wykonującemu usługi czasie "zawieszenia" grozi kara grzywny lub/i pozbawienia wolności.

Ile dni wstecz można zamknąć działalność? ›

Zamknąć działalności z datą wsteczną zasadniczo się nie da. Maksymalnie można to zrobić do dwóch tygodni wstecz. Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.

Jak rozliczyć się z zawieszonej działalności? ›

Mimo tego, że podatnik zawiesił działalność na rok 2021 rok, powinien rozliczyć się, składając formularz PIT-36 (odpowiedni dla działalności).

Czy zawieszenie działalności należy zgłosić do urzędu skarbowego? ›

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, zawieszenia – aby było skuteczne - muszą dokonać wszyscy wspólnicy. Zawieszenie trzeba zgłosić do GUS (rejestr REGON), urzędu skarbowego i CEIDG (z załącznikiem CEIDG-SC - jako wspólnik spółki cywilnej.

Czy można podpisać umowę z firma która jest zawieszona? ›

Jeżeli przedsiębiorca podpisze w okresie zawieszenia działalności nową umowę (np. z nową agencją ochrony magazynów firmy), to nie złamie warunków zawieszenia działalności. O ile będzie to umowa, którą można potraktować jako „czynność niezbędną do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”.

Czy jak zawieszenie działalności 1 dnia miesiąca a ZUS? ›

Nie płacimy składek ZUS tylko wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli zawiesimy działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziemy musieli opłacić: składkę zdrowotną za cały miesiąc.

Czy przy zawieszeniu działalności trzeba się wyrejestrować z ZUS? ›

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Czy po zawieszeniu działalności jest się ubezpieczonym? ›

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

Ile wynosi ZUS po 2 latach działalności? ›

Podsumowując, przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza ZUS opłaca w wysokości ok. 600 złotych.

Czy zawieszenie działalności gospodarczej jest utrata dochodu? ›

3 pkt 23 lit. f PrPrzed stanowi, że utrata dochodu oznacza wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania.

Ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy 2022? ›

Poszczególne składki ZUS będą przedstawiać się następująco: składka emerytalna – 693,58 zł (wzrost o 77,65 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.); składka rentowa – 284,26 zł (wzrost o 31,83 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.); składka chorobowa – 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł w porównaniu z rokiem 2021 r.);

Jak długo można być na małym zusie? ›

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ominąć składkę zdrowotną? ›

Rozwiązanie. Jednym z rozwiązań na oszczędność w zakresie składki zdrowotnej jest wcześniejsze opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 roku. Odliczenie składki zdrowotnej za grudzień będzie możliwe, gdy opłacisz składkę za grudzień jeszcze w grudniu.

Jaka jest różnica między zawieszeniem a zamknięciem działalności? ›

Różnica między zawieszeniem a zamknięciem działalności jest bowiem taka, że zawieszoną działalność można dość łatwo wznowić, natomiast po jej zamknięciu powrót do prowadzenia biznesu będzie możliwy wyłącznie poprzez ponowne zarejestrowanie firmy.

Co z Vatem przy likwidacji działalności? ›

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, musisz powiadomić urząd skarbowy o zakończeniu działalności. Masz na to 7 dni od dnia zakończenia działalności. Złóż do urzędu, który był właściwy na ostatni dzień prowadzenia przez ciebie działalności, formularz VAT-Z. Zostaniesz wtedy wykreślony z rejestru podatników VAT.

Czy trzeba powiadomić urząd skarbowy o remanencie likwidacyjnym? ›

Podsumowując: remanent dla celów VAT - powiadamy urząd, jeśli likwidacja w innym terminie niż 31 grudnia lub 1 stycznia, remanent dla celów PIT - nie powiadamiamy urzędu, wykaz składników na dzień likwidacji - nie powiadamiamy urzędu.

Jakie dokumenty do ZUS przy likwidacji działalności? ›

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej Czytelnik powinien złożyć w ZUS jedynie wyrejestrowanie z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie płatnika składek sporządzi za niego ZUS.

Co zrobić żeby nie płacić podatku VAT? ›

Przedsiębiorca rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegający opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, wartości 150 000 zł.

Czy warto otwierac firme w 2022? ›

ZUS 2022. Warto też pamiętać, że jeśli zakładasz pierwszą działalność gospodarczą w 2022 wciąż będziesz mógł skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Będą wprawdzie trochę wyższe niż takie same w 2021 ale może to być dobry start dla początkującego przedsiębiorcy.

Gdzie znaleźć nowo otwarte firmy? ›

Więc jak znaleźć nowo powstałe firmy?
...
Istnieje kilka źródeł, z których możesz czerpać informacje i wyszukać nowo powstałe firmy.
  • Możesz korzystać z informacji, jakie znajdziesz w internecie, w mediach społecznościowych takich jak Facebook lub LinkedIn,
  • lub na stronie CEIDG czy KRS.
1 Jun 2021

Jakich firm jest najwięcej w Polsce? ›

Wyróżniając konkretne typy, najwięcej zostało zarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i jawnych, a także fundacji i stowarzyszeń.

Jak zawiadomić urząd skarbowy o likwidacji konta bankowego? ›

Zgłoszenie zmiany rachunku firmowego

W przypadku osób zarejestrowanych w CEIDG zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz CEIDG-1. Jeżeli wystąpi taka potrzeba to do wniosku należy dołączyć załącznik CEIDG-RB. Wniosek można przesłać on-line za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl .

Jak zamknąć konto firmowe w banku? ›

Do placówki udaj się z dokumentem tożsamości. Pracownik przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku. Własnoręcznie napisane wypowiedzenie umowy rachunku firmowego wyślij na adres korespondencyjny banku.

Czy można zawiesic konto bankowe? ›

Do zamknięcia konta wymagane jest sporządzenie wypowiedzenia umowy oraz dowód osobisty posiadacza rachunku. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Warto też wskazać numer konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

Czy Urząd Skarbowy może mieć wgląd do konta bankowego? ›

Od 1 lipca 2022 r. zaczynają obowiązywać nowe regulacje wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, na ich podstawie naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.

Czy do ZUS trzeba zgłaszać wszystkie rachunki bankowe? ›

43 ust. 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek podajesz w zgłoszeniu wykaz rachunków bankowych. Jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek bankowy, wypełniasz formularz ZUS ZBA, który stanowi załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Co grozi za niezgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego? ›

Czy za niepoinformowanie urzędu skarbowego o zmianie konta mogę dostać karę? NIE. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku zgłaszać w urzędzie skarbowym swoich rachunków bankowych. Nie mogą więc być ukarane za niepodanie tej informacji.

Czy urzad skarbowy sprawdza zamkniete konta? ›

Możliwość uzyskania wglądu w konta Polaków daje Krajowej Administracji Skarbowej Polski Ład. W ramach zmian zaproponowanych w ustawie nowelizującej przepisy przyjęto zapis mówiący, że każdy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł żądać od banków informacji o kontach nawet na etapie postępowania prowadzonego w sprawie.

Co z kontem bankowym po zamknięciu firmy? ›

Rachunek firmowy warto pozostawić do czasu dokonania rozliczeń z organami skarbowymi po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej (np. nadpłata VAT zwracana jest na rachunek bankowy/rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności).

Gdzie zgłosić zamknięcie rachunku bankowego firmy? ›

Zmianę numeru rachunku konta bankowego wykorzystywanego do operacji związanych z działalnością firmy trzeba zgłosić każdorazowo do Urzędu Skarbowego. Nieważne, czy chodzi o prywatne, czy o firmowe konto bankowe. Właściciele JDG zmiany mogą dokonać online w formularzu CEIDG-1.

Co jesli nie Zamkne konta bankowego? ›

Zapomniany rachunek ROR może generować opłaty do czasu wypowiedzenia umowy. Prawo bankowe mówi, że umowa wygasa po 2 latach braku aktywności, o ile umowa z bankiem nie stanowi inaczej. Zapytaliśmy banki, co robią, gdy na rachunku skończą się pieniądze, a trzeba naliczyć opłatę.

Kiedy najlepiej zamknac konto? ›

Konto w banku najlepiej zamknąć, kiedy dana oferta nam nie odpowiada. Najczęściej ma to związek z wysokością opłat, jakie pobiera bank. Obecnie coraz więcej banków rezygnuje z pobierania tej opłaty, a niektóre wyceniają tę usługę symbolicznie. Nie warto zatem przepłacać.

Po jakim czasie bank zamyka nieużywane konto? ›

Jak długo bank musi czekać? Po 5 latach ma sprawdzić, czy właściciel konta jeszcze żyje. Natomiast po upływie 10 lat od ostatniej aktywności bank może sam zamknąć uśpione konto, ostrzegając jednak wcześniej właściciela o skutkach takiego działania. Nie ma więc możliwości, że bank zamknie nam konto, bez naszej wiedzy.

Videos

1. Polski Ład. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej od 2022 r.
(inFakt.pl)
2. Jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG?
(inFakt.pl)
3. Wasze pytania - zawieszenie działalności a składki PIT, ZUS
(360 Księgowość)
4. Kurs z KPiR (odc. 1) - Zakładanie działalności gospodarczej
(inFakt.pl)
5. Leasing samochodu w działalności gospodarczej. Jak to działa?
(inFakt.pl)
6. Działalność jednoosobowa (Gewerbe) w Niemczech. Koszty, podatki, ubezpieczenia. Wywiad z Krystianem
(Ecomplace)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 03/17/2023

Views: 6553

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.